Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Minimalismus


Andre, Carl
Artschwager, Richard
Bados, Ángel
Bauer, Michal
Chicago, Judy
Hesse, Eva
Hotere, Ralph
Irazu, Pello
Judd, Donald
Kelly, Ellsworth
Lewitt, Sol
Marden, Brice
Martin, Agnes
Morris, Robert
Newman, Barnett
Reinhardt, Ad
Ryman, Robert
Serra, Richard
Smith, Tony
Smithson, Robert
Sonnier, Keith
Stella, Frank
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Minimalismus, někdy také nazývaný literalist art, ABC art, reduktivismus nebo rejective art vznikl v 60. letech 20. století ve Spojených státech jako reakce na abstraktní expresionismus a prosadil se především ve vizuálním umění a designu. Jedním z jeho průkopníků byl Frank Stella, který svoje první minimalistické ‚pruhované‘ obrazy ukázal na přelomové výstavě 16 Americans, kterou v roce 1959 uspořádalo Museum of Modern Art v New Yorku. Jeho práce byly ve své jednoduchosti v přímé opozici k dílům abstraktních expresionistů a brzy si našly celou řadu příznivců hlavně mezi mladými nastupujícími umělci.

Svým způsobem minimalismus pro Ameriku objevil nový prostor v umění, který by nebyl ‚zneužit‘ tradicemi a hodnotami evropského umění. Podobné zjednodušující tendence v evropském umění však svými naukami suprematismu prosazoval například Kazimir Malevič, který svým obrazem Bílá na bílé již v roce 1913 dosáhl naprostého minimalismu a další pokračování v jeho suprematistické tvorbě pro něj bylo v jeho názorové ideologii krokem zpět. Podobné tendence zjednodušení reality na linie a základní barvy vykazoval rovněž neoplasticismus, Bauhaus nebo ruský konstruktivismus.

Hlavní myšlenkou minimalismu bylo zjednodušit umělecké objekty do takové míry, aby dosáhly svou zcela nepřikrášlenou základní geometrickou formu. Tyto objekty také neobsahovaly žádné stopy osobního přístupu či sebevyjádření umělce, byly zcela abstraktní, což minimalismus diametrálně odlišovalo od abstraktního expresionismu, který si naopak na zachycení pocitů a rozpracovaných kompozicích zakládal. Minimalisté ve své tvorbě využívali jednoduchost geometrických forem, stejné tvary, opakování struktur a tvarů, neutrální čisté povrchy a industriální materiály.

Termín minimalismus bývá rovněž používán jako popis trendů v architektuře, kdy byla konstrukce stavby redukována do základních a nezbytných linií nosných stěn. Těmito svými naukami byla minimalistická architektura inspirována japonským uměním a architekturou, našla svoje uplatnění v architektonických stavbách neoplasticismu a Bauhausu. Pro architekturu minimalismu se staly klíčovými nauky Ludwiga Miese van der Roheho, který zastával myšlenku, že ‚více je méně‘, jež se v jeho tvorbě zobrazila maximální jednoduchostí designů a úplným využitím všech funkčních prvků stavby. Minimalismus v architektuře se vyznačuje účelnou jednoduchostí a jednotností designu, kombinací jasných barev a světla a celkovou čistotou designu i struktur, kterou v mnoha případech podporuje kombinace s přírodními vzory dřeva či kamene.

V hudbě se minimalismus prosadil hlavně v kompozicích Michaela Nymana, jehož skladby jsou založeny hlavně na rytmu, opakování a jednoduchých motivech.


Konečná verze – 1. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate