Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Jacopo de’ Barbari
Renesanční umění  
Díla:
Panna s dítětem obklopená Sv. Janem Křtitelem a Sv. Antonínem Opatem
Portrét Fra Lucy Pacioliho a neznámého mladého muže
Portrét Jindřicha, vévody Mecklenburského
Zátiší s koroptví a železnými rukavicemi
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1440 - † 1515, Itálie, 

Italský malíř a rytec Jacopo de’Barbari byl jedním z prvních rytců v Benátkách vůbec, ale drží i další prvenství – byl prvním zdokumentovaným malířem, který vytvořil klasické zátiší. Toto tento obraz namaloval v roce 1504 a jedná se o zátiší s koroptví, železnými rukavicemi a šípem zaraženým do zdi. O jeho životě se nedochovalo mnoho informací, je známé, že do roku 1500 pobýval v Benátkách, znal se velmi dobře s Albrechtem Dürerem a byl také známý pod jménem Jakob Walch (Jakob Cizinec), což svědčí o tom, že působil rovněž mimo Itálii.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate