Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Adriaen de Vries
Manýrismus  
Díla:
Vzpínající se kůň
Žonglér
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1560 - † 1626, Holandsko, Česká republika

Holandský sochař Adriaen de Vries se narodil roku 1560 v Haagu jako syn lékárníka. O jeho prvotním vzdělání není nic známo, nicméně sochařství se rozhodně učil v Itálii, kde se také poprvé setkal s principy manýrismu, které si brzy osvojil. V Itálii pobýval od roku 1581, působil v sochařské dílně Giambologni (Giovanniho da Bologni) ve Florencii, který byl jedním z nejlepších sochařů pracujících s bronzem. Díky svým zkušenostem, které získal v Giambolognově dílně, byl pak De Vries zaměstnán jako dvorní sochař na dvoře savojského vévody Karla Emanuela I. v Turíně.

De Vries byl velmi uznávaným sochařem, významnou část svého života strávil na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze, odkud však naplňoval zakázky i jiných významných panovníků i církevních hodnostářů té doby. V Praze se de Vries usadil už roku 1593, nicméně ještě nějakou dobu trvalo, přesněji do roku 1601, než se stal Rudolfovým dvorním sochařem. Po Rudolfově smrti v roce 1612 de Vries opět pracoval na mnohých významných zakázkách světského i duchovního charakteru, pracoval například na zakázce dánského krále, pro jehož zahrady zhotovil nádhernou fontánu.

De Vries zemřel roku 1626 v Praze.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate