Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Giorgio Vasari
Manýrismus  
Architektura před 20. stoletím  
Díla:
Abraham a tři andělé
Alegorie neposkvrněného početí
Autoportrét
Michelangelův pomník
Mučednictví Sv. Zikmunda
Perseus a Andromeda
Pokušení Sv. Jeronýma
Portrét Lorenza Velkého
Prorok Elíša
Ukládání do hrobu
Zrození
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1511 - † 1574, Itálie, 

Italský malíř, architekt a spisovatel Giorgio Vasari se narodil 3. července roku 1511 v Arezzu. Už jako malý chlapec vstoupil do učení ke známému malíři skla Guglielmovi da Marsigliovi, kam ho doporučil jeho příbuzný Luca Signorelli. V šestnácti letech pak za finanční podpory kardinála Silvia Passeriniho Vasari odešel do Florencie, kde nějakou dobu studoval v dílně Michelangela a Andrey del Sarta, kteří se stali velkou inspirací pro jeho tvorbu. Další jeho inspirací pak byl Rafael, s jehož tvorbou se Vasari seznámil v roce 1529 v Římě, kde byl na zkušené.

Jako malíř nebyl Vasari zrovna všeobecně obdivován, jeho vlastní tvorba byla přijímána spíše rozporuplně – někteří ho obdivovali, nicméně další se na něj dívali spíše jen na neumělého napodobovatele Michelangela. I jeho působení jako architekta je sporné – ač vytvořil několik působivých staveb (například Palazzo degli Uffizi ve Florencii), svými inovacemi a rekonstrukcemi docela uškodil několika středověkým stavbám, jako například kostelu Santa Maria Novella a Santa Croce ve Florencii. Ve své době však byl Vasari velmi uznávaným umělcem a díky svému působení si také nahromadil značný majetek. Byl rovněž zvolen radním ve svém rodném městě Arezzu a zastával i významnou funkci soudce. Vasari byl rovněž jedním z prvních sběratelů kreseb, které používal jako inspiraci pro svoji vlastní malířskou tvorbu, ale také jako studijní podklady ke své práci spisovatele. Nejvýznamnějším Vasariho počinem však byly jeho níže zmíněné životy.

V roce 1563 Vasari ve Florencii založil kreslířskou Akademii (Accademia del Disegno), jíž předsedal vévoda Cosimo I. Medičejský a Michelangelo. Tato Akademie měla celkem třicet šest vedoucích členů a prakticky určovala celý další rozvoj ve florentském umění.

Vasari zemřel 27. června roku 1571 ve Florencii.

Životy
Vasariho Životy (Le Vite de' più eccelenti architetti, pittori, et scultori Italiani) byly poprvé vydány roku 1550, druhé opravené a rozšířené vydání bylo publikováno roku 1568. Kniha byla věnována Cosimovi I. Medičejskému, který ji převážně financoval, a byla vytištěna ve Florencii. Byla doplněna dřevorytovými portréty umělců. Životopisy jsou napsány velmi čtivým stylem, obsahují nejen zasvěcené kritiky tvorby tehdejších umělců, ale jsou také doplněny o zajímavé perličky z jejich životů, které zcela bezpochyby přibližují a zlidšťují dané umělce, nicméně pro některé badatele snižují věrohodnost Vasariho spisů. Vasari byl v hodnocení umělců ve většině případů objektivní, pomluvil jen několik málo těch, kteří mu osobně nepadli do oka. Ve své době Životy kromě zřejmého biografického účelu sloužily také jako jednotná reference jmen malířů, které se v té době psaly různými způsoby. Vasari jejich jména sjednotil, čímž usnadnil práci mnoha budoucím badatelům.

Část první:
Cimabue, Arnolfo di Lapo, Nicola Pisani, Giovanni Pisani, Andrea Tafi, Giotto, Pietro Lorenzetti, Andrea Pisano, Buonamico Buffalmacco, Ambrogio Lorenzetti, Pietro Cavallini, Simone Martini, Taddeo Gaddi, Andrea dell'Orcagna (Andrea di Cione Orcagna), Agnolo Gaddi, Duccio, Gherardo Starnina, Lorenzo Monaco, Taddeo Bartoli

Část druhá:
Jacopo della Quercia, Nanni d'Antonio di Banco, Luca della Robbia, Paolo Uccello, Lorenzo Ghiberti, Masolino da Panicale, Masaccio, Filippo Brunelleschi, Donatello, Giuliano da Majano, Piero della Francesca, Fra Giovanni da Fiesole, Leon Battista Alberti, Antonello da Messina, Alessio Baldovinetti, Andrea del Castagno, Domenico Veneziano, Gentile da Fabriano, Vittore Pisanello, Benozzo Gozzoli, Lorenzo Vecchietta, Antonio Rossellino, Bernardo Rossellino, Desiderio da Settignano, Mino da Fiesole, Lorenzo Costa, Ercole Ferrarese, Jacopo Bellini, Giovanni Bellini, Gentile Bellini, Cosimo Rosselli, Antonio Pollaiolo, Piero Pollaiolo, Sandro Botticelli, Andrea Verrochio, Andrea Mantegna, Fra Filippo Lippi, Filippino Lippi, Bernardino Pinturicchio, Francesco Francia, Pietro Perugino, Luca Signorelli

Část třetí:
Leonardo da Vinci, Giorgione da Castelfranco, Antonio da Correggio, Piero di Cosimo, Bramante da Urbino, Giuliano da Sangallo, Antonio da Sangallo, Andrea Sansovino, Lorenzo di Credi, Baldassarre Peruzzi, Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, Jacopo Palma, Lorenzo Lotto, Sebastiano del Piombo, Michelangelo Buonarroti


Konečná verze – 25. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate