Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Michal Bauer
Minimalismus  
Díla:
Bílý čtverec
Doteky
Související odkazy:
Oficiální stránky Michala Bauera
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1969, Česká republika, 

Michal Bauer se narodil v roce 2. 8. 1969 v Uherském Hradišti. V letech 1983 až 1987 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor design, v letech 1987 až 1993 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, katedru designu Zlín.

Bauer v letech 1994 až 1995 pracoval v Reklamní agentuře Artel, poté byl v letech 1996 až 1998 zaměstnán ve firmě CEDEA (NSR), kde spolupracoval na vývoji designu automobilů Mercedes a Porsche. Bauer v roce 1998 zrekonstruoval svůj ateliér v Ostrožské Nové Vsi (každoročně pořádá den otevřených dveří), ve kterém pracuje od roku 1989.

Od začátku střední školy Bauer nepřetržitě maluje obrazy, na které se téměř výhradně soustředí i v současnosti. Zúčastnil se celkem 20 souborných výstav a uspořádal 25 samostatných výstav doma i v zahraničí, převážně v posledních 9 letech.

Bauerovy obrazy jsou zastoupeny v následujících galeriích: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště, Galerie výtvarného umění Hodonín, Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod, Sbírka umění města Hodonín, v soukromých sbírkách v ČR, Slovensku, Rakousku, Německu, Holandsku a Finsku.


Zkrácený text Jiřího Valocha z katalogu k výstavě v Galerii Maldoror v Praze:

Michala Bauera médium malby doslova fascinovalo od počátku odborného studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a zůstal mu věren i během studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové – oddělení designu ve Zlíně. V průběhu uplynulých let se propracoval ke skutečně originálním řešením, jež mu dovolují přehodnocovat problémy, které se objevily v malbě šedesátých a sedmdesátých let. Umožňuje mu to jistě i postmoderní vědomí, že v současném umění není nic vyloučeno, základem jeho uměleckého myšlení je ovšem především jedinečnost a originalita konceptu, který si zvolil.

Michal Bauer je složitý, náročný, pracný, ale tato obtížná cesta ke konečné podobě obrazu se skutečně vyplatila, jeho obrazy rozeznáváme doslova „na první pohled“. Přitom si umělec zůstává vědom, že podoba soudobé geometrické abstrakce musí logicky a přirozeně navazovat na to, co dělala a dál realizuje starší generace, nic nevzniká bez souvislostí, ale určitým trvale platným problémům lze dát novou - nejen ryze vizuální, ale všeobecně komunikační - hodnotu.

Michal Bauer patří k těm umělcům, kteří programově nepodléhají kouzlu nových technologických médií, ale naopak vždy znovu „podléhá kouzlu klasického obrazu“, i když jej formuluje po svém.

Podmínkou ovšem bylo, aby umělec našel svou jedinečnost – asi mu pomohla zkušenost konceptuálního myšlení, vztažená přímo na samotné médium malby. Obecně bychom mohli říci : je to „geometrie od ruky“, žádný neosobní konstruktivismus, je to repetitivní geometrická syntax, která je v detailech utvářena elementy formově sice v podstatě velice podobnými, ale nikoliv identickými.

Většina jeho děl vzniká postupně, ve třech fázích, směřujících k postupnému utváření finální, komplexní struktury. Záměrně odkazuje k minimalistické syntaxi, ovšem transkribované do vztahu jeho jedinečných struktur a hladké plochy jedné barvy, které perfektně demonstrují i to, jak se ke geometrické malbě svých předchůdců vztahuje, ale také jak jeho způsob artikulace obrazových ploch přináší nové, jedinečné výsledky. Právě proto, že si uvědomuje, jak se mu podařilo objevit originální a ničemu nepodobný koncept obrazu, může si dovolit s určitou mírou hravosti i s intelektuální reflexí toho, co dělali a dělají jeho starší kolegové, do svého jazyka transkribovat třeba takové téma, jako je vztah řádu a náhody, kdy skutečně házení kostkou rozhoduje o finální lokalizaci barev. Je to jedno z velkých témat geometrického umění a on k němu přidává svůj osobitý příspěvek.

Michal Bauer se netají tím, že mu jsou cizí spektakulární demonstrace, dává přednost tomu, aby jeho dílo vnitřně souviselo s tvorbou malířů, kterých si váží a které spojuje to, že zůstávají zakotveni v jazyce geometrické abstrakce a jejichž dílo je neseno usilováním o nějakou formu zpřítomnění řádu, jenž spojují s determinujícím konceptem. Také je jim společné přesvědčení nejen o trvalé hodnotě malby, ale také o možnosti jejího stálého rozvíjení. Do této sféry přineslo usilování Michala Bauera z posledních let jedinečný příspěvek.

Jiří Valoch, kurátor Národní galerie v Praze.


Konečná verze - 8. 1. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate