Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hendrik Petrus Berlage
Architektura 20. století  
Secese  
Design  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1856 - † 1934, Holandsko, 

Holandský architekt Hendrik Petrus Berlage se narodil 21. února 1856 v Amsterdamu. Původně spíše neúspěšně studoval malířství, později se rozhodl pro architekturu, kterou v letech 1875 až 1878 studoval na curyšském Institutu technologie. Poté v letech 1878 až 1881 cestoval po Německu a Itálii, kde hledal inspiraci ve starých i novějších stavbách. V roce 1882 se usadil v Amsterdamu, kde si založil ateliér a začal společně s architektem a obchodníkem Theodorem Sandersem pracovat na svých inovativních projektech, mezi které patřila například Amsterodamská komoditní burza.

V roce 1889 se Berlage osamostatnil a začal budovat stavby v secesním stylu. Onoho roku se také zapsal do povědomí veřejnosti svou účastí na světové výstavě v Paříži, kde vystavil svůj návrh pro mausoleum, v jehož duchu o několik desítek let později navrhl mauzoleum pro Leninovy ostatky.

Berlageho stavby byly v mnohém inspirovány romantismem, Berlage v nich často využíval neomítnuté cihly, které podtrhovaly jejich rustikální charakter, byl obhájcem čisté a jednoduché architektury. Velký vliv na jeho tvorbu měla i jeho cesta do Spojených států v roce 1911, na které se setkal s dílem Louise H. Sullivana a Franka Lloyda Wrighta. Po svém návratu do Evropy se Berlage stal nadšeným obhájcem jejich inovativních principů a zasloužil se o rozšiřování jejich myšlenek ve svých hojně navštěvovaných přednáškách.

Berlage byl velkým stoupencem myšlenky společenského umění (Gemeenschapskunst), ve které pojednával o společné práci umělců mnoha kategorií na umění, které by sloužilo společnosti, a v tomto duchu také vytvořil celou řadu svých návrhů. Ve své tvorbě byl Berlage zastáncem racionalismu – jeho stavby používaly materiály, které šly jasně rozpoznat, a čisté konstrukce bez ornamentů a byly vyhotoveny dovedně a řemeslnicky přesně. Berlage navrhoval také nábytek, dekorativní předměty a grafiku a byl znám i svými urbanistickými plány.

Za své zásluhy na poli holandské architektury bývá Berlage nazýván otcem holandské architektury. Ovlivnil celou řadu tamních architektů včetně členů De Stijl, kteří se inspirovali hlavně jeho pojednáním Gedanken über den Stil in der Baukunst (Pojednání o stylu ve stavitelském umění, 1905).

Berlage zemřel 12. srpna 1934 v Haagu.

Některé Berlageho stavby:
- Heymans house, Groningen (1894)
- Budova pojišťovací společnosti De Nederlanden van 1845, Haag (1895)
- Amsterodamská komoditní burza (1898 až 1903)
- Budova Odborů pracovníků s diamanty, Amsterdam (1899 až 1900)
- Lovecký zámeček St. Hubertus, Otterloo (1915)
- Městské museum v Haagu (1927 až 1935)


Konečná verze – 8. 5. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate