Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Joseph Eichler
Architektura 20. století  
San Francisco Bay Artists  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
World of Eichler Design
Eichlerovy domy na prodej
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1900 - † 1974, USA, 

Americký stavitel Joseph Eichler se významným způsobem zasloužil o vývoj a modernizaci americké poválečné architektury – podporoval totiž moderní minimalistické a finančně dostupné domy, které do života běžných Američanů přinesly mnohé inovativní prvky. V letech 1950 až 1974 vybudovala jeho společnosti Eichler Homes více než jedenáct tisíc domů v severní Kalifornii, tři čtvrti v jižní Kalifornii a tři domy v Chestnut Ridge ve státě New York.

Eichlerovy domky významně změnily kalifornskou architekturu, která původně vycházela ze španělských rustikálních vlivů. Eichler do světa architektury přinesl lehkost a budoucnost, jeho stavby měly v porovnání s obvyklou architekturou minulé i dnešní doby zářivě originální myšlenku a maximálně podporovaly soužití člověka a prostředí v otevřeném prostoru. Svou inovativností se Eichler stal jedním z nejvýznamnějších stavitelů Spojených států, chtěl vytvořit otevřené a přátelské čtvrti – ve své době byl jedním z mála stavitelů, kteří nabízeli svoje domy všem lidem bez rozdílu náboženství či rasy, což bylo nevídané i v otevřeném San Franciscu. Aby dále podpořil svoje nediskriminační myšlenky, vystoupil v roce 1958 z National Association of Home Builders, která nesdílela jeho osobní filosofii.

Eichler k designu svých staveb i jejich okolí najímal známé architekty, mezi které patřil například Robert Anshen, který byl bezpochyby inspirován svým učením v ateliéru Franka Lloyda Wrighta. Právě Anshen v roce 1949 navrhl a postavil první Eichlerovy prototypy, které se staly základem pro další stavby. Dalšími Eichlerovými dvorními architekty později byli Raphael Soriano, A. Quincy Jones a architekti ateliérů Claude Oakland & Associates ze San Francisca a Jones & Emmons z Los Angeles.

Design Eichlerových domů byl založen na jednoduchých liniích a základních geometrických tvarech ve vztahu k otevřenému prostoru. Mezi nejdůležitější a nejinovativnější prvky staveb patřilo plné využití světla, které do domů vcházelo skleněnými stěnami, okny ve stropech i otevřeným prostorem místností, ve kterých byly uplatněny myšlenky Miese van der Roheho i výše zmíněného Franka Lloyda Wrighta. Střechy Eichlerových domů byly převážně rovné či velmi mírně šikmé, svým minimalistickým pojetím pak maximálně doplňovaly celistvost celého designu.

Eichlerovy domy byly postaveny na šesti základních principech:
1. Představivost – inovativní plány a design
2. Zkušenost – v době, kdy Eichler stavěl svoje domy, byl už uznávaným stavitelem, který zaměstnával zkušené a etablované architekty
3. Rozměry – otevřené plány a iluze prostoru vytvořené užitím skla
4. Soukromí – otevřený svět domů byl zcela ochráněn před ruchem ulice, hlavní ložnice a společné prostory byly často odděleny
5. Volnost – topení a klimatizace byly zabudované do podlahy, lehce umyvatelné povrchy nezabíraly čas jiným aktivitám
6. Hodnota – kvalitní detaily postavené pro středostavovskou rodinu

Jednou z nejdůležitějších Eichlerových zásad bylo ‚přinést vnější svět dovnitř‘, což se odrazilo nejen na maximálním využití světla, ale i na zabudování zatravněných ploch i stromů do staveb. Eichlerovy stavby byly v mnoha případech obklopeny zajímavými zahradami, které nacházely svoji inspiraci v japonské zahradní architektuře.

Eichlerovy domy nejsou v současných Spojených státech nijak zvlášť populární, většina běžného obyvatelstva dává bohužel spíše přednost konvencím před inovativním designem. Mnoho Eichlerových domů bylo přestavěno na konzervativnější a poněkud tuctové americké prefabrikované domy a mnoho z nich utrpělo i necitlivými nástavbami a rekonstrukcemi omezujícími jejich otevřené prostory. Udržované a pod dohledem moderního architekta opravené Eichlerovy domy se prodávají za vysoké částky.

I přes originalitu a design budoucnosti Eichler na svých stavbách nikdy nezbohatl a ani se mu nedostalo náležitého uznání či ocenění. Kromě svých minimalistických domů vystavěl také bytovky ve čtvrtích Western Addition, Russian Hill a Diamond Heights v San Franciscu a čtvrtích Pomeroy Green a Pomeroy West v Santa Claře, které ho však přivedly do dluhů a v roce 1967 byl donucen vyhlásit bankrot.


Lokace některých Eichlerových domů:
- San Mateo – The Highlands
- Palo Alto
- Walnut Creek – Rancho San Miguel
- Sunnyvale – na Homestead Road, Wolfe Road
- San Jose – v okolí Hyde Middle School na Bollinger Road
- Mountain View - Eichler Drive, Eichler Court
- Sunnyvale - v okolí Homestead High School


Konečná verze – 15. 5. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate