Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Bernardo Bellotto
Klasicismus a empír  
Díla:
Capriccio Padovano
Capriccio s Kapitolem
Capriccio s Koloseem
Drážďany, Frauenkirche a Rampische Gasse
Kreuzkirche v Drážďanech
Pohled na Varšavu od Královského paláce
Vídeň, Lobkowitzplatz
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1720 - † 1780, Itálie, Polsko

Italský malíř Bernardo Bellotto se narodil 30. ledna 1720 v Benátkách jako syn Lorenza Antonia Bellotta a Fiorenzy Canalové, která byla sestrou slavného malíře Canaletta. Bellotto byl tedy jeho žákem a na čas pracoval také jako jeho asistent. V roce 1738 se pak Bellotto stal členem benátského malířského cechu a začal za inspirací cestovat po celé Itálii – navštívil Řím, Florencii, Veronu, Turín i Milán. V každém z těchto měst pak po sobě zanechal obrazy, které zachycovaly nejen architekturu, ale i atmosféru daného města.

Neustálé srovnávání jeho děl s pracemi jeho strýce donutilo Bellotta k tomu, aby v létě 1747 opustil Benátky. Impulsem k tomuto stěhování bylo také pozvání saského kurfiřta Augustýna III., který pozval Bellotta na svůj dvůr v Drážďanech. Zde strávil celkem deset let a vytvořil celou řadu zajímavých obrazů tohoto města, z nichž mnohé nakonec skončily ve sbírkách ruské carevny Kateřiny II. v Petrohradě. V roce 1758 byl pozván císařovnou Marií Terezií do Vídně a v roce 1761 se přestěhoval do Mnichova, kde pracoval ve službách bavorského kurfiřta. Pak se vrátil zpět do Drážďan, kde vyučoval na tamní Akademii.

V roce 1766 Bellotto odešel do Varšavy, která se původně měla stát pouhou zastávkou na jeho cestě do Ruska, kde chtěl pracovat na dvoře Kateřiny II. Varšava se mu však natolik zalíbila, že se tam usadil natrvalo a vstoupil do služeb nedávno korunovaného krále Stanislava II. Poniatowského. Bellottovy obrazy Varšavy byly tak precizní, že byly použity při rekonstrukci města po bombardování za druhé světové války.

Bellottův umělecký styl byl velmi příbuzný stylu jeho strýce, Bellotto někdy dokonce podepisoval svá díla jeho jménem, což pak bylo předmětem mnoha neshod v určování chronologie a autorství Canalettových děl. V porovnání s Canalettem jsou však jeho práce chladnější a také projevují Bellottův hlubší zájem o kresbu mraků, stínů a stromů, který odrážel jeho zájem o vlámské malířství. Jeho práce také často zahrnovaly skupiny figur, což byl v Canalettově díle téměř nevídaný jev.

Bellotto zemřel 17. října 1780 ve Varšavě.


Konečná verze – 22. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate