Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Rudolf Schindler
Architektura 20. století  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1887 - † 1953, Rakousko, USA

Americký architekt rakouského původu Rudolf Michael Schindler se narodil 10. září 1887 ve Vídni v rodině obchodníka a švadleny. Nejdříve studoval v letech 1906 až 1911 na Technickém institutu ve Vídni, pak v letech 1911 až 1913 na Akademii der Bildenden Künste tamtéž, kde dosáhl titulu architekta a inženýra. Mezi jeho profesory tehdy patřili Otto Wagner a Adolf Loos, svou inspiraci však našel hlavně v práci Franka Lloyda Wrighta, se kterou se setkal v jeho Wasmuthově portfoliu. V roce 1912 se Schindler seznámil se svým spolužákem Richardem Neutrou, se kterým ho pak pojilo celoživotní přátelství.

V roce 1914 se Schindler rozhodl odejít do Spojených států, kde se v Chicagu nechal zaměstnat v kanceláři Ottenheimer, Stern and Reichert (OSR), kde dokonce pracoval za minimální mzdu – byl totiž tak nadšený tím, že může pracovat pro moderní architekty v pokrokovém Chicagu, že se peněz rád vzdal. Toužil také pracovat pro Franka Lloyda Wrighta, kterému svou lámanou angličtinou napsal několik obdivných dopisů, až Wright konečně svolil k jejich setkání, ke kterému došlo 30. prosince 1914. Zaměstnání mu však Wright nenabídl – byl zdrcen zničením Taliesinu a tragickou smrtí své milenky a vlastně ani neměl dostatek vlastních zakázek. V roce 1919 se Schindler seznámil a následně i oženil s Pauline Giblingovou.

Když pak Wright v roce 1923 získal zakázku na Imperial Hotel v Tokiu a musel odjet do Japonska, zaměstnal Schindlera ve svém ateliéru v Chicagu, kde pak Schindler dohlížel na provoz jeho kanceláře. O rok později se přestěhoval do Los Angeles, kde měl pracovat na jednom Wrightově projektu. Přijímal i vlastní zakázky a postavil i jeden ze svých nejznámějších projektů – svůj Kings Road House (někdy také Schindler-Chase House), kam pak pozval svého přítele a kolegu Richarda Neutru, se kterým ho pojily mnohé inovativní nápady i osobní filosofie.

V této době také začaly neshody mezi Wrightem a Schindlerem, který si oprávněně myslel, že mu Wright nedává odpovídající plat a kromě práce architekta po něm vyžaduje i další spíše úřednické úkoly. Schindler také udělal všechny nákresy a dohlížel i na stavbu Wrightova návrhu Hollyhockova domu v Los Angeles, čímž udělal velká dojem na zadavatelku projektu Aline Barnsdallovou. Ta pak Schindlerovi zadala mnoho dalších menších projektů na Olive Hill v Los Angeles, což poněkud konsternovalo jeho oficiálního zaměstnavatele Franka Lloyda Wrighta.

Když pak Schindler v roce 1929 žádal o licenci samostatného architekta v Los Angeles, v dokumentech dokazujících jeho praxi mezi jinými uvedl také svou práci na plánech pro Wrightův Imperial Hotel v Tokiu. Když pak byl úředníky Wright dotazován na Schindlerovu práci, všechny Schindlerovy zásluhy odmítnul. Schindler na to zareagoval vydáním řady letáků a uspořádáním několika přednášek, kde oficiálně prohlásil, že v době Wrightovy nepřítomnosti prakticky dva roky vedl jeho kancelář, což Wrighta rozčililo téměř k nepříčetnosti. Oba architekti pak přísahali, že spolu již nikdy nepromluví, což porušili až na začátku roku 1953, tedy celých čtyřiadvacet let.

Později se objevily neshody i v Schindlerově přátelství s Richardem Neutrou, to když byl v roce 1932 Neutra hlavní postavou přelomové výstavy architektury nazvané International Style, pořádané Philipem Johnsonem v Museum of Modern Art v New Yorku. V publikaci k výstavě byl také Neutra mylně uváděn jako spolupracovník Wrighta na Imperial Hotelu v Tokiu, což se Schindlera rovněž velmi dotklo.

Schindler byl autorem mnoha zajímavých budov v Los Angeles a jeho okolí. Byl jedním z průkopníků moderní architektury ve Spojených státech, kterou uplatňoval skrze svoje zajímavé pojetí jasných a čistých geometrických forem, teplých materiálů a barev. Schindler dokázal svoje budovy navrhnout a postavit i s malým rozpočtem, což rovněž napomohlo k jeho oblibě u mnoha zákazníků. Za svou čtyřicetiletou kariéru Schindler navrhl více než tři stovky budov, i když nebyl uznáván zdaleka tak, jak by si zasloužil.

Schindler zemřel 22. srpna 1953 v Los Angeles.


Některé Schindlerovy projekty:
- Lovell Beach House, Newport Beach, Balboa, Kalifornie (1922 až 1926)
- Kings Road House (Schindler-Chase House), West Hollywood (1922)
- Pueblo Ribera Court, La Jolla, Kalifornie (1923)
- Manola Court), Los Angeles, Kalifornie (1926)
- Oliver House, Los Angeles, Kalifornie (1933)
- Buck House, Los Angeles, Kalifornie (1934)
- Rodakiewicz House, Los Angeles, Kalifornie (1937)
- Bubeshko Apartments, Los Angeles, Kalifornie (1938)
- Mackey Apartments, Los Angeles, Kalifornie (1939)
- Goodwin House, Studio City, Kalifornie (1940)


Konečná verze – 9. 6. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate