Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  František Bílek
Symbolismus  
Secese  
Architektura 20. století  
Díla:
Mojžíš
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1872 - † 1941, Česká republika, 

Český sochař, grafik, architekt, designér, ilustrátor, spisovatel a myslitel František Bílek se narodil 6. listopadu 1872 v Chýnově u Tábora v jižních Čechách v rodině koláře. Po absolvování gymnázia v Táboře studoval v letech 1887 – 1890 na Akademii výtvarných umění v Praze malířství u profesora Maxmiliána Pirnera, nicméně byla u něj zjištěna částečná barvoslepost, a tak se rozhodl věnovat sochařství, které nakonec na Umělecko-průmyslové škole také vystudoval.

V roce 1890 Bílek získal stipendium ke studiu na akademii Collarosi v Paříži. Tam vytvořil velmi zajímavá díla, která se však nelíbila jeho sponzorům v Praze, a tak Bílkovi stipendium odňali a Bílek se tedy vrátil do Čech. Usadil se pak ve svém rodném Chýnově a do Prahy jezdil jen velmi zřídka. Jeho první výstava v roce 1895 v Rudolfinu prošla bez povšimnutí.

I přes počáteční odmítání kritikou i veřejností se Bílek postupně stal nejvýraznější osobností české symbolistické sochařské generace. Jeho dílo se svou poetičností těsně váže s dílem Otakara Březiny a duchovní charakter jeho umění přesáhl dobové konvence. Jeho díla byla charakteristická svým užitím symbolických spojení reálného a duchovního světa.

Výrazný talent Františka Bílka se uplatnil i v oblasti užitého umění a v architektuře. Významným svědectvím o jeho citu pro umění je jeho vila v Mickiewiczově ulici na Hradčanech v Praze, která byla postavena v roce 1911 podle jeho vlastních návrhů. Její interiéry rovněž odrážejí Bílkovy nauky o mystice a symbolech v umění.

Bílek zemřel 13. října 1941 v Chýnově, kde je také pohřben.


Konečná verze – 15. 1. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate