Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Emil Filla
Kubismus  
Expresionismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1882 - † 1953, Česká republika, 

Český malíř Emil Filla se narodil 4. dubna 1882 ve Chropyni. Byl vůdčí osobností meziválečné avantgardy. Za studiem umění odjel v roce 1900 do Vídně, v roce 1906 pak dostudoval umění na pražské Akademii. Byl členem skupin Osma (1907 až 1908), Spolku výtvarných umělců Mánes (od roku 1909 až do jeho nuceného rozpuštění v roce 1951) a Skupiny výtvarných umělců.

Fillova raná díla jsou převážně expresivního rázu, byl ovlivněn pražskou výstavou Edvarda Muncha, tvorbou Vincenta van Gogha a Pierra Bonnarda. Kolem roku 1910 se přiklonil k Picassovu a Braquovu kubismu a brzy se stal vedoucí postavou tohoto uměleckého stylu i v Čechách.

Velký vliv na Fillův umělecký rozvoj měly také jeho cesty po Evropě, v letech 1907 až 1914 pobýval ve Francii, kde měl možnost setkat se i s takovými osobnostmi výtvarného života, jako byli Picasso, Braque, Gris, Chagall a Apollinaire. V průběhu první světové války žil Filla v Holandsku. V roce 1917 se pak seznámil s van Doesburgem a Mondrianem, se kterými spolupracoval při vydání prvního čísla jejich časopisu De Stijl. V letech 1919 až 1920 se Filla zapojil také do politického života, když pomáhal ustavit a poté vedl československé velvyslanectví v Haagu.

Po doznění posledních stádií kubismu se Fillova tvorba vrátila k figurálnosti s náměty bojů a tragických osudů. Do jeho malířského stylu opět pronikl expresivní výraz zdůrazněný tvarovými deformacemi. V době okupace Filla pracoval na sériích zápasů zvířat, které měly popisovat jeho pocity úzkosti a hrůzy z ohrožení vlasti, a definoval tak svou charakteristickou národní inspiraci.

Po propuknutí druhé světové války byl Filla za svoje protinacistické smýšlení zatčen a vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald, kde byl až do konce války. Po svém návratu byl Filla jmenován profesorem na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové. Ve své tvorbě se pak věnoval převážně zátiší, krajinomalbě a malbě inspirované tradičním čínským malířstvím.

Filla zemřel 6. října 1953 v Praze.


Konečná verze – 16. 6. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate