Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  George Grosz
Expresionismus  
Futurismus  
Die Neue Sachlichkeit (Nová věcnost)  
Dadaismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1893 - † 1959, Německo, 

Německý malíř a karikaturista George Grosz se narodil 26. července roku 1893 v Berlíně jako Georg Ehrenfried Groß. Své jméno si poangličtil v roce 1916 proto, že byl velkým obdivovatelem amerického divokého západu – jeho oblíbeným spisovatelem byl Karl May, který psal romány z tohoto prostředí. Jeho otec provozoval zájezdní hostinec, ale zemřel, když bylo malému Groszovi sedm let. Společně se svou matkou pak Grosz žil střídavě v Berlíně a Stolpu, kde také chodil do školy. V roce 1908 byl ze své školy vyloučen, protože učitelskému praktikantovi vrátil pohlavek.

Umění Grosz studoval na Královské akademii v Drážďanech a zaměřoval se především na grafiku a satirická témata a už tehdy svoje kresby posílal do různých časopisů a novin. V roce 1912 Grosz studoval umění v Berlíně, v roce 1913 strávil několik měsíců v Paříži, kde se učil v Colarossiho ateliéru. Z této doby pocházejí zajímavé Groszovy kresby s erotickou tématikou.

V roce 1914 se Grosz nechal zapsat do armády, nicméně byl hospitalizován a v roce 1915 opět propuštěn. V lednu 1917 byl opět povolán do zbraně, i když jako nepříliš spolehlivý branec pouze vozil a hlídal zajatce. Když se pokusil o sebevraždu, byl hospitalizován ve vojenské nemocnici a poté měl být jako zběh zastřelen. Zachránil ho jeden z jeho obdivovatelů, hrabě Kessler, který se za něj zaručil. Groszova oficiální diagnóza pak zněla nervový otřes z bombardování a Grosz byl v květnu 1917 z armády úplně propuštěn. V roce 1921 byl Grosz obviněn z urážky armády a byla mu udělena pokuta tří set marek.

V roce 1919 se Grosz stal členem komunistické strany Německa, ve které však vydržel jen do roku 1922 – stranu opustil po tom, co strávil pět měsíců v Rusku a setkal se s Leninem a Trockým.

Grosz bývá zařazován do hnutí expresionismu a futurismu, po roce 1918 také byl vedoucím členem berlínské dadaistické skupiny. Jeho tvorba se skládala především z perokreseb a akvarelů, ve kterých zachycoval atmosféru Berlína a Výmarské republiky. Grosz byl znechucen rozkládající se společností a porušenou morálkou a tato zloba se také odrážela v jeho nemilosrdných satirických karikaturách, kresbách a malůvkách. Ve svých pracích umně zachytil desetiletí temnoty obou světových válek a pesimistický pohled na městský život. Před a v průběhu druhé světové války se Grosz zaměřil na ironickou kritiku korupce v německé vládě, byl často pronásledován za urážky, byl hlídán policií a jednou byl téměř zastřelen.

Na jaře roku 1932 byl Grosz pozván na léto do New Yorku, aby tam vyučoval na Art Students League. Protože atmosféra v tehdejším Německu už předznamenávala příchod nacismu, Grosz neváhal a pozvání přijal. Po návratu do Německa se dozvěděl, že se o něj velmi zajímalo gestapo, které také prohledávalo jeho byt a ateliér, což jen urychlilo jeho rozhodnutí emigrovat. Protinacisticky smýšlející Grosz tedy se svou manželkou a dvěma syny v lednu 1933 přesídlil do Ameriky, kde se stejným satirickým nadšením kritizoval americký buržoazní materialismus, nicméně jeho humor už nebyl tak kousavý a s průběhem doby se otupil docela.

Grosz po příjezdu do Ameriky vyučoval na Art Students League v New Yorku, kde s přestávkami vydržel až do roku 1955. V padesátých letech 20. století také vyučoval ve vlastní umělecké škole a působil jako hostující pedagog na Des Moines Art Center.

Americké občanství Grosz přijal v roce 1938 po tom, co mu bylo německé občanství nacisty odebráno. Nacisté ho také prohlásili za zvráceného umělce a celkem 285 jeho děl bylo zabaveno a zničeno. Grosz v jednom ze svých dopisů o tomto napsal, že je vlastně ve skutečnosti rád, že byl nacisty takto zavržen, protože to jen potvrdilo, že bojoval za opravdovou věc a že se mu jeho snaha dařila. V květnu 1959 se Grosz rozhodl vrátit se zpět do Německa.

Grosz zemřel 6. července 1959 v Berlíně na následky zranění, které utrpěl, když opilý spadl ze schodů.


Konečná verze – 1. 7. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate