Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Theo van Doesburg
Neoplasticismus (De Stijl)  
Bauhaus  
Fauvismus  
Postimpresionismus  
Dadaismus  
Díla:
Abstraktní kostel
Aritmetická kompozice
Autoportrét s kloboukem
Čistá malba
Composition en dissonances
Heroický pohyb
Kompozice I. (Zátiší)
Kompozice IX.
Kompozice XI.
Kontrakompozice
Kontrakompozice VI.
Kontrakompozice X.
Kráva
Rytmus ruského tance
Strom
Studie pro Aritmetickou kompozici
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1883 - † 1931, Holandsko, 

Holandský malíř Theo van Doesburg se narodil 30. srpna roku 1883 v Utrechtu. Původně se jmenoval Christiaan Emil Marie Küpper a byl synem fotografa Wilhelma Küppera a jeho manželky Henrietty Catheriny, rozené Margadantové. Kolem roku 1903 začal mladý umělec podepisovat svoje obrazy jako Theo van Doesburg podle svého nevlastního otce Theodoruse Doesburga. Při studiích si přivydělával psaním článků pro umělecké časopisy a kopírováním obrazů starých mistrů v Rijksmuseu.

Van Doesburg začal malovat pod vlivem fauvismu a postimpresionismu jasně barevné figurativní práce. Později se přiklonil k abstrakci a směr vývoje jeho umění měl obrovský dopad na nadcházející generace umělců. Spolu s o sedm let starším umělcem Pietem Mondrianem, který silně ovlivnil jeho práci, v roce 1917 založil De Stijl, umělecký časopis, který prezentoval názory a práce stejnojmenné skupiny umělců. Van Doesburg se pak celý život věnoval hlásání idejí De Stijlu – psal příručky a vyučoval, mimo jiné i na Bauhausu, umění a architekturu.

V roce 1923 se van Doesburg společně se svou manželkou Nelly přestěhoval do Paříže. I když Mondrian byl jeho velmi dobrým přítelem, následující rok mezi nimi došlo k několika hádkám, které ukončily jejich přátelství. Jejich hádky se veskrze týkaly toho, jak mají být vedeny čáry na jejich obrazech. V roce 1929 se oba umělci usmířili, když se náhodou potkali v jedné z pařížských kaváren.

Van Doesburg, stejně jako ostatní umělci De Stijlu, užíval čisté geometricky uspořádané primární barvy. Geometrické prvky a matematické rovnice v obraze také odrážely jeho zájem o architekturu. Při navrhování obrazů používal jednoduché matematické kalkulace, pomocí motivu geometrických tvarů byl schopen vytvořit na dvourozměrném povrchu trojrozměrný výsledek. Jeho díla se skládala ze základních barev – modré, červené a žluté. Toto omezení předmětu do základních barev bylo typické pro neoplasticismus, jehož základním předpokladem byla nauka, že umění by nemělo představovat žádné prvky okolního světa, ale že by mělo stát osamoceně jakožto vyvážená kombinace linií, tvarů a barev. Van Doesburgovo dílo i písemné práce tato stanoviska De Stijlu významně podpořila.

Van Doesburg se rovněž zajímal o architekturu a navrhl také několik domů pro svoje umělecké přátele, navrhl také ve spolupráci s Jeanem Arpem a jeho manželkou Sophií interiér kavárny Café L‘Aubette ve Štrasburku. Literárně přispíval do časopisu DADA Holland pod pseudonymem I. K. Bonset a také pod jménem De Stijl publikoval dadaistickou poezii. Vydával i prózu, a to pod jménem Aldo Camini. V roce 1930 se van Doesburg stal jedním ze zakladatelů umělecké skupiny Abstraction-Création. Van Doesburg také pořádal mnohé přednášky o umění a je zajímavostí, že v roce 1924 přednášel v Praze.

Van Doesburg zemřel 7. března 1931 na selhání srdce ve švýcarském Davosu.


Konečná verze – 22. 4. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate