Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Bohumil Kafka
Secese  
Symbolismus  
Novopačtí rodáci  
Díla:
Jan Žižka z Trocnova 1.
Jan Žižka z Trocnova 2.
Jan Žižka z Trocnova 3.
Jan Žižka z Trocnova 4.
Jan Žižka z Trocnova 5.
Jan Žižka z Trocnova 6.
Jan Žižka z Trocnova 7.
Jan Žižka z Trocnova 8.
Jan Žižka z Trocnova 9.
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1878 - † 1942, Česká republika, 

Český sochař a pedagog Bohumil Kafka se narodil 14. března 1878 v Nové Pace. Tam také v letech 1884 až 1892 absolvoval nejprve obecnou a poté měšťanskou školu. V letech 1892 až 1896 studoval na sochařsko-kamenické škole v Hořicích v Podkrkonoší. V roce 1897 se Kafka zapsal na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde studoval pod vedením dalšího novopackého rodáka, Stanislava Suchardy. Kafka se stal Suchardovým asistentem a pracoval s ním na pomníku Františka Palackého. Na Akademii výtvarných umění také Kafka pomáhal Myslbekovi na soše Sv. Václava.

V roce 1904 bylo Kafkovi uděleno Hlávkovo stipendium, které mu mělo umožnit studovat v Paříži. Hned po svém příjezdu do Paříže se Kafka zapojil do tamního uměleckého života, byl jmenován členem Salonu d'automne a stal se i členem soukromé umělecké společnosti Societé l'art et literraire, jejímž předsedou byl Rodin. Svou první pařížskou výstavu Kafka uspořádal v roce 1904 za podpory francouzského ministerstva školství. Později byl vládou Francie jmenován rytířem řádu Čestné legie.

Po úmrtí Stanislava Suchardy byl Kafka v roce 1904 jmenován profesorem Uměleckoprůmyslové školy a byl také dvakrát zvolen jejím rektorem. Od roku 1925 Kafka působil jako profesor Akademie výtvarného umění.

Jako sochař byl Kafka neobyčejně činným umělcem. Ke svým pracím si volil náměty prostého života a vytvořil práce jako Žena klečící a sedící, Probuzení i Žena po koupeli, což byla jeho největší bronzová plastika. Dekorační práce zahrnovaly díla Fauna a Flóra na Obecním domě v Praze, Alegorie na městských divadlech ve Vinohradech, v Pardubicích aj.

Kafka vytvořil rovněž velký počet bust, mezi jinými také busty Smetany, Vrchlického, Destinové, Kramáře, Rašína, Beneše, Masaryka, Mánesa i Kotěry. Vytvořil mnoho soch i pomníků a v Národní galerii jsou dvě Kafkovy podobizny, šest plaket, jeden reliéf a dvě sochy.

Kafkovi byly rovněž zadány dvě velké sochařské práce – socha Štefánika pro Bratislavu a jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova před Pantheon na Žižkově, která je v současnosti největší jezdeckou sochou v Evropě: je vysoká devět metrů, i s podstavcem 22 metrů, váží 16.5 tuny. Studie pro tuto sochu vycházely jednak z literárního díla Aloise Jiráska, tak i z malířského díla Mikoláše Alše. Na rozdíl od myslbekovského klasického pojetí realismu se Kafka zaměřil spíše na zdůraznění pohybu koně, který konzultoval s předními hipology. Práce na soše byly zahájeny v roce 1931 a dokončeny až v roce 1942. Gestapo bylo proti postavení této sochy, a tak pátralo po jejím modelu, který však byl rozdělen na mnoho kusů. Několik kusů modelu prý bylo schováno i u Kafky ve sklepě pod uskladněným uhlím. Po válce byly kusy spojeny a bronzová socha byla nakonec odlita.

Kafka zemřel 24. listopadu 1942 na zánět slepého střeva.


Konečná verze – 21. 10. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate