Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  František Kupka
Orfismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1871 - † 1957, Česká republika, Francie

Český malíř a grafik František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně. Byl nejstarším z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky. Na podzim roku 1872 získal jeho otec místo obecního tajemníka v Dobrušce, kam se následně celá rodina Kupkových přestěhovala.

Po ukončení základní školní docházky Kupka nastoupil do sedlářské dílny Josefa Šišky, kde se měl naučit sedlářskému řemeslu. Už jako učedník si ale přivydělával malováním vývěsních štítů obchodů, maloval také obrázky různých svatých a pivní tácky. Jeho mistr Šiška byl velkým spiritistou a pravidelně doma pořádal seance, čímž bezpochyby ovlivnil i mladého Kupku. I když se Kupka sedlářem nikdy nechtěl stát, získal 16. června 1887 výuční list.

Svému sedlářskému řemeslu se Kupka po vyučení nevěnoval – místo toho si založil maličkou dílničku, kde maloval. Jeho obrazů si tehdy všiml dobrušský továrník a majitel likérky Josef Archleb, který se za Kupku přimluvil u jeho rodičů, a ti mu nakonec povolili studovat malířství. Kupka tedy v roce 1886 odešel do Jaroměře, kde ho ředitel řemeslnické školy Alois Studnička připravil ke zkouškám na Akademii v Praze. Ještě v tom samém roce byl Kupka na Akademii přijat a při studiích se zabýval především historickými a vlasteneckými tématy.

V roce 1891 Kupka odešel do Vídně, kde studoval na Akademii der Bildenden Künste. Tam maloval hlavně obrazy se symbolickými a alegorickými náměty a také se zde seznámil s okultismem a spiritismem a dokonce byl i spiritistickým médiem. Díky svému talentu získal stipendium ke studiu v Paříži, kam odešel v roce 1895. V Paříži byl přijat na Académii Julian a později také na École des Beaux-Arts, nicméně ke studiu si přivydělával různě – maloval průmyslové plakáty, ilustroval knihy, vytvářel satirické skici a vyučoval theosofii – náboženskou mystickou nauku, která přikládala velkou váhu intuici.

V roce 1906 se Kupka usadil v Puteaux, předměstí Paříže. V tomto roce také poprvé vystavoval na slavném Salonu d'Automne. V této době se také začal zajímat o moderní umělecké směry, především pak o futurismus, jehož manifest si přečetl v novinách Le Figaro, kde byl publikován v roce 1909. Kupka pod vlivem nově se formujících směrů začal vytvářet i vlastní abstraktní obrazy – stal se jedním z průkopníků orfismu, který přibližoval umění hudbě a poezii. Kupka tehdy jako jeden z prvních malířů maloval nejen barvy a tvary, ale také světla a zvuky a dojem, který v něm malované scenérie zanechaly.

Kolem roku 1910 Kupka začal experimentovat s barevnými spektry – pracoval především s formáty, které ve svých optických studiích rozvinul Isaack Newton. Na základě inspirace Newtonem pak v letech 1911 až 1912 vytvořil řadu obrazů Newtonovy disky. Z podobných teorií vycházel rovněž Robert Delaunay, který definoval a pojmenoval nově vznikající orfismus. V roce 1912 Kupka vystavoval v Salonu des Indépendants mezi kubisty, i když on sám nechtěl být kategorizován do žádného uměleckého směru. Jeho první samostatná výstava se konala v roce 1921 v pařížské galerii Povolozky.

V roce 1914 Kupka odešel jako dobrovolník na frontu, při bitvě u Aisne byl také raněn. Za svoje zásluhy poté dostal hodnost kapitána a byl odměněn Řádem důstojníka Čestné legie. Kupka byl jedním z organizátorů československé legie ve Francii.

Po první světové válce byl Kupka jmenován profesorem Akademie v Praze, jako pedagog působil v Paříži, kde s francouzským uměním seznamoval studenty z Čech.

V letech 1919 až 1938 byl Kupka podporován svým přítelem podnikatelem Jindřichem Waldesem, který vlastnil rozsáhlou sbírku jeho obrazů.

V roce 1931 se Kupka stal jedním ze zakládajících členů hnutí Abstraction-Création, v roce 1936 bylo jeho dílo zahrnuto ve výstavě Kubismus a abstraktní umění, kterou pořádalo Museum of Modern Art v New Yorku. Velká retrospektiva Kupkova díla byla uspořádána v roce 1946 v pražské galerii Mánes. V tomto roce se Kupka také poprvé zúčastnil Salonu des Réalités Nouvelles, kde pravidelně vystavoval až do své smrti.

Kupkovo dílo a jeho hluboký přínos umění byl uznán až v 60. letech 20. století. Dnes patří Kupkovy obrazy mezi nejdražší díla českých umělců.

Kupka zemřel 24. června 1957 na pařížském předměstí Puteaux.


Konečná verze – 18. 10. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate