Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Domenico Veneziano
Renesanční umění  
Gotika  
Díla:
Madona s dítětem I.
Madona s dítětem II.
Panna s dítětem a Svatými
Sv. Jan Křtitel se Sv. Františkem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1410 - † 1461, Itálie, 

Italský malíř Domenico Veneziano, plným jménem Domenico di Bartolomeo da Venezia se narodil pravděpodobně někdy kolem roku 1410 v Benátkách. V Benátkách pravděpodobně také dosáhl svého malířského vzdělání, v roce 1439 se usadil ve Florencii, kde pracoval na mnoha zakázkách Medičejských a kde kromě několika málo zakázek mimo strávil zbytek svého života.

O životě Veneziana se nedochovalo mnoho údajů, dokonce ani sám Vasari o jeho životě nic nevěděl, a tak si o něm vymýšlel různé anekdoty a vyfabulované příběhy – dokonce napsal, že Veneziano byl zavražděn v potyčce Andreou del Castagnou. Tento příběh je velmi nepravděpodobný, neboť ve skutečnosti Veneziano Castagna přežil, když Castagno v roce 1457 zemřel na mor. Podle Vasariho byl Veneziano první malířem v Toskánsku, který začal používat olej, což opět nebylo zcela přesné.

V dubnu 1438 Veneziano napsal z Perugie, kde byl zaměstnán na zakázkách pro rodinu Baglioniů, dopis Pieru Medičejskému, kterého žádal o pomoc při získání zakázky ve Florencii od jeho otce Cosima Medičejského. Protože znal tamní poměry, je možné, že ve Florencii pobýval již někdy předtím. V roce 1438 tuto zakázku získal, jednalo se tehdy o výjevy ze života Panny Marie pro kostel Sant'Egidio ve špitále Santa Maria Nuova, na kterých mu pomáhal jeho žák Piero della Francesca. Pracoval pak i na dalších výjevech, nicméně v roce 1445 nevysvětlitelně přestal pracovat. Jeho rozpracovaná freska byla dokončena až v roce 1461 Alessiem Baldovinettim. Zbytek cyklu byl dokončen Andreou del Castagnou v letech 1451 až 1453, celá výzdoba však byla v 18. století zcela zničena.

V letech 1445 až 1447 Veneziano pracoval na oltáři pro kostel Santa Lucia dei Magnoli, který byl jedním z nejlepších florentských děl své doby a velkou inspirací pro mnoho florentských malířů 15. století. Po dokončení této zakázky se Veneziano odebral do Loreta, kde pracoval na fresce pro strop tamního kostela Santa Maria, při které mu opět pomáhal Piero della Francesca. Jeho dílo nikdy nebylo dokončeno, protože ve městě propukla epidemie moru a Veneziano se vrátil do Florencie. Freska nikdy nebyla dokončena a do dnešní doby se nezachovala.

Poslední Venezianovou freskou byla freska pro kapli Cavalcantiů v kostele Santa Croce ve Florencii, která představovala Sv. Františka a Jana Křtitele. Ani tato freska se do dnešní doby nezachovala, byla odstraněna v roce 1566 při rekonstrukci, kterou vedl Vasari. Veneziano byl společně s Fra Angelicem a Lippim v roce 1454 povolán do Perugie, kde měl posuzovat Bonfigliovy fresky. Jeho jméno je také zmíněno v roce 1457 v účetní knize kostela Santa Trinità v Pistoi, kde měl poskytovat rady na oltář Svaté trojice, na kterém pracoval Pesellino a Filippo Lippi.

Veneziano byl jedním ze zakladatelů tradice florentské školy 15. století, přenesl principy pozdní gotiky do umění nastupujících generací malířů. Elegance jeho figur, pozdně gotické a raně renesanční užití barev a přirozených výjevů byly inspirací pro umění jeho nejvýznamnějšího žáka a následovníka Piera della Francescy. Byl výtečným pozorovatelem působení přirozeného světla a stínu a jeho práce s jasnými barvami vedly Vasariho k tomu, aby mu přiznal pozici jednoho z nejvýznamnějších italských malířů té doby.

Veneziano zemřel 15. května 1461 ve Florencii.


Konečná verze – 17. 4. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate