Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Fra Bartolommeo
Renesanční umění  
Díla:
Bůh otec ve svátosti se Svatou Máří Magdalenou a Svatou Kateřinou Sienskou
Spasitel světa
Svatá rodina s Janem Křtitelem
Tajemná svatba Svaté Kateřiny
Tajemná svatba Svaté Kateřiny Sienské s osmi Svatými
Zjevení Svatého Bernarda
Zrození
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1472 - † 1517, Itálie, 

Dílo italského malíře Fra Bartolommea odráží vývoj florentského umění, které se rozvíjelo z detailního realismu počátku 15. století směrem k idealizovanému velikášství, kompoziční jednoduchosti a dynamice vrcholné renesance 16. století.

Fra Bartolommeo se narodil roku 1472 v Soffignanu u Florencie jako Bartolommeo di Pagola del Fartorino (také Baccio della Porta, protože jeho rodina bydlela u brány zvané Porta di San Pier Gartolino) v rodině majitele povozu s mulami. Ve věku dvanácti let byl poslán do dílny místního malíře Cosima Roselliho a dále svůj umělecký styl rozvíjel v konzervativním ateliéru malíře Ghirlandaia. V roce 1490 si založil vlastní dílnu společně se svým přítelem Mariottem Albertinellim, kterou provozovali až do roku 1500.

Život mladého Bartolommea byl ovlivněn kázáními převora Savonarelly v klášteře v San Marcu. Protože byla tato kázání často směřována proti vládě florentských panovníků, byl v roce 1498 klášter přepaden a Savonarella byl popraven. Bartolommeo byl účasten přepadení kláštera a byl ve velkém nebezpečí, přičemž přísahal, že pokud z celé situace vyjde živ a zdráv, stane se dominikánským mnichem. Bartolommeovi přátelé nepřijali tuto přísahu s nadšením, neboť to znamenalo, že se Bartolommeo vzdá světského života a také malování. Bartolommeo byl vysvěcen dominikánským mnichem 26. června 1500 a přijal kněžské jméno Fra Bartolommeo. Traduje se, že po svém vstupu do kněžského řádu spálil všechna svá světská díla a akty, protože je považoval za hříšné a vzbuzující hříšné myšlenky.

Závazek nemalovat nevydržel Fra Bartolommeovi dlouho – v roce 1504 se stal díky své píli a umu vedoucím malířem malířské dílny v klášteře San Marco, kde před mnoha lety působil také Fra Angelico. V této malířské dílně se dále vyvíjel jeho umělecký styl a Fra Bartolommeo obohatil svá díla o hlubší duchovní rozměr. Tento nový duchovní rozměr spočíval v tom, že jako jeden z prvních malířů zdůrazňoval rozdíl mezi božskými a světskými postavami použitím drapérií namísto soudobého oděvu.

Kolem roku 1508 byl Fra Bartolommeo považován za nejlepšího malíře florentské školy pro své nevšední schopnosti, svědomitost, skromnost, pokoru a bohabojnost. Ve svém životě se Fra Bartolommeo vyhýbal tělesným potěšením, rád navštěvoval mše a vyhledával společnost vzdělaných a rozvážných lidí. Aby rozvíjel svůj umělecký styl, vydal se Fra Bartolommeo v roce 1508 na studijní pobyt do Benátek, kde se setkal s dílem Giovanniho Belliniho, jež obohatil jeho styl o nevšední užití barev. Dalším studijním pobytem byla cesta do Říma v roce 1514, kde se Fra Bartolommeo setkal s majestátním uměleckým stylem Michelangela.

V roce 1517 byl Fra Bartolommeo požádán, aby pracoval na zakázce pro Ottaviana de Medici, která mu byla doslova osudovou. Poté, co na této zakázce začal pracovat, začal trpět paralýzou, která byla nejspíš zapříčiněna jeho pobytem na prudkém slunci. Lékaři mu na zotavení doporučili pobyt v lázních v San Filippo, kde sice strávil hodně času, avšak bez většího zlepšení zdravotního stavu. Fra Bartolommeo rád konzumoval ovoce, které však neprospívalo jeho zdraví. Jednoho rána po tom, co snědl větší množství fíků, upadl do blouznivé horečky. Na následky této neuváženosti zemřel o čtyři dny později ve věku čtyřiceti osmi let. Všichni jeho přátelé nad jeho náhlým úmrtím truchlili a s velkou slávou ho pohřbili v klášteře San Marco 8. října 1517.

Čistota uměleckého stylu linií Fra Bartolommea inspirovala mladého Rafaela, ale i mnoho dalších florentských malířů. I když měl Fra Bartolommeo mnoho následovníků, jeho malířská dílna v klášteře San Marco byla zrušena brzy po jeho smrti v roce 1517.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate