Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Oscar Bluemner
Architektura 20. století  
Abstraktní expresionismus  
Les artistes maudits  
Díla:
Azur
Danville, NJ Canal
Dům se stromem
Fialové tóny
Forma a světlo, motiv ve West New Jersey
Nálada měsíční noci
Paterson Centre (Exprese Silktownu)
Raní světlo
Večerní tóny, Bronx River v Mount Vernon
Venuše
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1867 - † 1938, Německo, USA

Barvy jsou viditelné tvořivé síly… Když budete cítit barvy, porozumíte podstatě jejich forem. – Oscar Bluemner

Oscar Florianus Bluemner se narodil 21. června 1867 v Hanoveru v Německu. Ve svém vzdělání se Bluemner rozhodl následovat příkladu svého otce a dědečka a dosáhl vzdělání architekta i malíře – v letech 1886 až 1892 studoval na středních školách technického zaměření v Hannoveru i v Berlíně.

Po vystudování se živil jako architekt a projektoval stavby pro dvě firmy najednou. Už v té době vytvořil mnoho zajímavých a vcelku hodnotných nákresů německé krajiny, což bylo téma, kterým se později také hlouběji zaobíral. V roce 1892 byl oceněn Královskou medailí za malbu s architektonickým tématem. Možná pod vlivem svého úspěchu se v tom samém roce rozhodl pro emigraci do Spojených států, kde se chtěl prosadit jako architekt. Po celých osm let po své emigraci téměř neustále cestoval mezi Chicagem a New Yorkem, kde pracoval na mnohých architektonických zakázkách. V roce 1900 se usadil v New Yorku, kde se rovněž oženil a kde žil až do roku 1926. Ve Spojených státech se snažil prosadit se v architektuře, nicméně konkurence byla velmi silná, a tak se rozhodl věnovat se také malování. Jeho velkým úspěchem na poli architektury byla zakázka na vytvoření návrhu pro Bronx Borough Courthouse (Bronxskou správní a soudní budovu) v roce 1902, kdy rovněž získal licenci architekta pro stát New Jersey.

Již v Německu Bluemner vytvořil mnoho zajímavých kreseb krajiny, v čemž pokračoval také po svém přestěhování se do Ameriky. Mezi jeho nejlepší krajiny patří kresby, které vytvořil v letech 1910 až 1911. Tyto kresby zachycovaly především okolí New Yorku a New Jersey a byly oceňovány hlavně proto, že se v nich Bluemner přiblížil postimpresionistickému ideálu použití barev. V roce 1910 se Bluemner poprvé setkal s Alfredem Stieglitzem, který ho inspiroval k tomu, aby ve větší míře vystavoval své obrazy a k tomu, aby začal malovat také olejovými barvami. Protože v krajinářství dosahoval úspěchů, rozhodl se Bluemner v roce 1912 ukončit svou kariéru architekta, aby se mohl plně věnovat malování. Po svém rozhodnutí se vydal na sedmiměsíční cestu po Evropě,při které navštívil Paříž, Itálii, Frankfurt, Amsterdam a Londýn a při které uspořádal v Gurlitt Gallery v Berlíně také svoji první samostatnou výstavu.

V letech 1914 až 1915 se Bluemnerův umělecký styl a technika radikálně změnily. Bluemner začal do svých obrazů začleňovat zjednodušené architektonické a krajinné formy, které zachycoval jasnými a dynamickými barvami. Mnoho kritiků té doby tvrdilo, že Bluemner pouze aplikuje orfistické teorie o barvách, nicméně Bluemner se spíše odvolával na teorie, kterými se na počátku 19. století zabýval Goethe.

V roce 1926 se Bluemner přestěhoval do města South Braintree v Massachusetts. Tato změna pro něj znaměnala také změnu v jeho uměleckém stylu, neboť se od svých geometrických a architektonických kompozic odklonil spíše k realistickému a poté i naturalistickému zobrazení krajiny. V té době si také Bluemner vytvořil vlastní systém, který jednotlivým barvám přiřazoval hluboké významy a symboly. Právě v této nauce a její realizaci Bluemner našel smysl své tvorby, která obrazům přisuzovala hluboký citový symbolismus.

12. ledna 1938 po dlouhé hospitalizaci a kvůli velkým bolestem po automobilové nehodě a zhoršujícímu se zraku Bluemner dobrovolně ukončil svůj život.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate